Czwartek, 04 czerwca 2020 Imieniny obchodzą: Franciszek, Kwiryn, Dacjan
Szukaj:

Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok.
 

 1. Podatek od nieruchomości
  • W 2019 roku stawki podatku od nieruchomości pozostają bez zmian – obowiązuje Uchwała Nr XLVIII/491/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • Wzory formularzy na podatek od nieruchomości określa Uchwała Nr XLV/466/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r.w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
  1. Osoby prawne:
  2. Osoby fizyczne:
 2. Podatek od środków transportowych
  • W 2019 roku stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian - obowiązuje Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  • Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2018 r., poz. 2436.
 3. Podatek leśny
  • W 2019 roku stawka podatku leśnego od 1 ha powierzchni lasu wynosi:    42,2356 zł.
 4. Podatek rolny 
  • W 2019 roku stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł,
  • W 2019 roku stawka podatku od 1 ha fiz. gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych) wynosi 271,80 zł.
  • Wzór formularzy na podatek rolny i leśny określa Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.
  1. Osoby prawne:
  2. Osoby fizyczne:
 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Opłata w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości  nieczystości ciekłych.
  • W 2019 roku zryczałtowana opłata za wykonywanie przejętych od mieszkańców miasta Nowego Sącza obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu ich nieruchomości wynosi 117,00 złotych miesięcznie.Należność ta naliczana jest od każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej, oraz na której nie funkcjonuje przydomowa oczyszczalnia ścieków – na podstawie Uchwały Nr LVI/605/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2018r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017r., w sprawie przejęcia od właścicieli obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości ciekłych.
  • Równocześnie podaje się, że wyżej wymienione treści uchwał oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.nowysacz.pl, w biuletynie informacji publicznej (bip). 

UWAGA!

 • Informuje się, że   dla każdego  Podatnika  i  każdego rodzaju płatności obowiązują indywidualne  numery rachunków bankowych  tj.:
  • odrębny dla podatków  należnych od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego). Informacja o  indywidualnym  numerze  rachunku bankowego,dotyczącym  podatków jest umieszczana na decyzjach wymiarowych, można uzyskać ją również w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m, Rynek1, parter - pok. nr 6,7,8.
  • odrębny dla opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od osób fizycznych i prawnych. Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego,dotyczącym tej opłaty  można uzyskać w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m,  Rynek 1, parter - pok. nr 4. 
 • Natomiast wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych należnego od osób fizycznych i prawnych i opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza numer:
  • 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
  • ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

 

Autor: Dyrektor Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków - Marta Olech Dodano: 2018-12-17 13:41:47