Czwartek, 01 października 2020 Imieniny obchodzą: Danuta, Remigiusz, Teresa
Szukaj:

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Opłatę należy wnieść na rachunek miasta w kasie Urzędu (pokój Nr 5) w godzinach :
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

lub na konto Urzędu Miasta:
ING Oddział Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564.

Konsekwencją nie dokonania opłaty we wskazanym wyżej terminie ustawowym, jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tej  przyczyny,  może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Autor: Zofia Serafin Inspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza Dodano: 2019-05-15 14:17:26