Czwartek, 01 października 2020 Imieniny obchodzą: Danuta, Remigiusz, Teresa
Szukaj:

Programy i granty - aktualności

"Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu"

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, współfinansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa.

dodano: 2018-11-05

czytaj całość

„Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

dodano: 2018-10-30

czytaj całość

Ogłoszenie o rekrutacji do pomocy stypendialnej

Ogłoszenie o rekrutacji do pomocy stypendialnej w ramach projektów:

dodano: 2018-10-08

czytaj całość

„Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

dodano: 2017-08-11

czytaj całość

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

dodano: 2017-08-11

czytaj całość

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

dodano: 2017-07-07

czytaj całość

„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

Miasto Nowy Sącz w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

dodano: 2017-03-07

czytaj całość

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 1 w Nowym Sączu”

Miasto Nowy Sącz uzyskało środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 1 w Nowym Sączu”. Inwestycja dofinansowana przezMinistra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

dodano: 2016-12-15

czytaj całość

„Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych i modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Nowym Sączu”

Miasto Nowy Sącz uzyskało środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych i modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Nowym Sączu”. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

dodano: 2016-12-14

czytaj całość

"System łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza"

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. System łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza. Przedmiotem projektu jest wykonanie "Systemu łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza", jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych. Projekt będzie realizowany do końca października 2016r.

dodano: 2016-10-12

czytaj całość