Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


"Fundusze Europejskie dla Małopolski"

Prezydent Ryszard Nowak wziął udział w uroczystym oddaniu Placówki Interwencyjnej – Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył ks. prałat Antoni Koterla, który podjął się opieki nad młodymi ludźmi przebywającymi w placówce.

Gości witała dyrektor ZPO-W Beata Fortuna, która podkreśliła, jak ważny jest nowy obiekt zarówno dla wychowanków jak i pracowników. Warunki są doskonałe do pracy z młodymi ludźmi, którzy uczą się, pracują i mieszkają w domu. „Po wielu latach starań udało się wybudować od podstaw nowe, bezpieczne lokum dla podopiecznych. Próby modernizacji budynku przy ul. Lwowskiej, w którym mieściła się Placówka Interwencyjna skazane były na niepowodzenie ze względu na stan techniczny obiektu i jego lokalizację. Dzięki zabiegom władz miasta udało się pozyskać środki, czego efektem jest ten piękny i doskonale wyposażony budynek” - mówiła dyrektor Beata Fortuna.

Prezydent Ryszard Nowak wyraził przekonanie, że ta placówka będzie służyła młodym ludziom, którzy z różnych powodów nie mogą przebywać w swoich rodzinach. „To jest zarówno szkoła jak i dom, miejsce wchodzenia w dorosłe życie. Warunki są doskonałe, widać tu jakość XXI wieku i jakość europejską. Inwestycję udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu wielu osób” - mówił prezydent. Podziękował wiceprezydentom Bożenie Jawor i Jerzemu Gwiżdżowi, którzy cały czas koordynowali prace nad wykończeniem budynku. „Ważne są również środki finansowe, które pozyskano z różnych źródeł, a które pozwoliły na wybudowanie w ciągu dwóch lat nowego obiektu dla Placówki Interwencyjnej ZPOW - mówił prezydent. Środki wyasygnował Małopolski Urząd Wojewódzki - ponad 132,5 tys. zł na przygotowanie projektu technicznego. Z budżetu miasta na ten cel przekazano 1,3 mln zł. Przedsięwzięcie wsparła kwotą 500 tysięcy złotych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 2 mln zł pozyskano również z Urzędu Marszałkowskiego – MPRO.”

Wicemarszałek Leszek Zegzda również podkreślił, że wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu wielu podmiotów można osiągnąć sukces, którym niewątpliwie jest oddanie tak pięknego obiektu. Pogratulował prezydentowi  Ryszardowi Nowakowi nowej inwestycji i skuteczności w staraniach o środki finansowe.

 "Cieszę się, że potrafimy zgodnie budować. Jak złączy się siły, to powstają dobre rzeczy. A po codziennej pracy warto świętować, tak jak dziś"- mówił wicemarszałek.

Następnie przecięto wstęgę, w wychowankowie zaprezentowali krótki program artystyczny i dziękowali za tak wspaniały dom.

Wiceprezydent Bożena Jawor przypomniała swoje spotkania z młodzieżą, podczas których dawali dowody odpowiedzialności.  "Ten budynek jest doskonale wyposażony. Znajduje się  tam sala gimnastyczna, sale terapeutyczne, pokoje do odwiedzin i gościnne. Jest też świetlica, biblioteka i dwie sale lekcyjne dla dzieci, które uczą się w cyklu indywidualnego toku nauczania - nie kryła radości wiceprezydent Bożena Jawor. Wierzę, że z powodzeniem realizowany będzie specjalny program wychowawczy. Podopieczni – pod okiem wychowawców - sami będą przygotowywać sobie śniadania i kolacje. Będą również samodzielnie sprzątać i prać" - dodała wiceprezydent.

 

W uroczystości otwarcia ZPO-W uczestniczyli: wicemarszałek Leszek Zegzda,  prezydent Ryszard Nowak, wiceprezydent Bożena Jawor, Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki oraz sądeccy radni, ks. prałat Antoni Koterla, Dyrektor Departamentu Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata  Lechowicz, dyrektorzy DPS-ów,  dyrektorzy wydziałów UM, wychowawcy oraz wychowankowie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

 

 

List z gratulacjami przesłał na ręce prezydenta Ryszarda Nowaka Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.

   Budowę Placówki Interwencyjnej – Zespołu PlacówekOpiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu zaplanowano w ramach projektu pn."Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wNowym Sączu".
Cały projekt opiewa na kwotę około 4,1 mln. zł., zktórej ponad 2 mln. zł. pochodzi z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach działania 6.3 schemat B Małopolskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnego na lata 2007-2013.

www.fundusze.malopolska.pl

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".


Plik do pobrania:

List gratulacyjny (pdf)

 

Autor: - Dodano: 2010-09-03 14:15:59