Wtorek, 24 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Jan, Flora, Aleksandra, Emma
Szukaj:

 

Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o. 

ul. Grybowska 4
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 00 332
e-mail: biuro@simns.pl
strona www/BIP: http://www.simns.pl

 Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o.
 

Zarząd spółki:

Anna Bednarczyk-Maśko - Prezes Zarządu
 

Rada Nadzorcza spółki:

Bożena Borkowska  - Przewodnicząca
Tadeusz Szczerba - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Poręba - Sekretarz

 

Spółka ma na celu realizację zadań własnych miasta Nowego Sącza o charakterze użyteczności publicznej, a w szczególności:

  • obsługa zadań związanych z prowadzeniem strefy płatnego parkowania;
  • zarządzanie miejskimi targowiskami;
  • pobór opłaty targowej;
  • zarządzanie parkingami miejskimi;
  • gospodarka nieruchomościami i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  • świadczenie innych usług służących poprawie efektywności wykorzystania majątku miasta Nowego Sącza.