Sobota, 28 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Zdzisław, Grzegorz
Szukaj:

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

 

 

dyrektor wydziału - Jolanta Polańska

zastępca dyrektora - Rafał Leśniak

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek:  7:30-15:30

 

 

Referaty: Architektoniczno-Budowlany, Urbanistyki, Planowania Przestrzennego, Zespół ds. Estetyki Miasta:

Rynek 5 - wejście przez bramę Rynek 6
I piętro - pokoje nr 100, 102, 104a, 104b, 106, 106a
II piętro - pokój nr 206, 204a, 204b, 202
telefony: 18 44 86 643, 18 44 86 648

środa - dzień wewnętrzny - dziennik podawczy przyjmuje w tym dniu klientów wydziału
w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 (ratusz), parter.

 

Strona wydziału: http://architektura.nowysacz.pl/

 

Katalog usług

 

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki należy prowadzenie spraw i wydawanie decyzji określonych przepisami prawa budowlanego, spraw wynikających ze współpracy z inspekcją nadzoru budowlanego, w tym nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta. Zbieranie informacji na temat uwarunkowań rozwojowych Miasta m.in. analiza obszarów pod względem uzbrojenia w infrastrukturę.

Ponadto prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej Miasta, harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego i estetyki Miasta.


W skład Wydziału wchodzą:

  • Referat Architektoniczno-Budowlany;
  • Referat Urbanistyki;
  • Referat Planowania Przestrzennego;
  • Zespół ds. Estetyki Miasta;

 

Stanowiska ds. obsługi administracyjnej

Rynek 5, I piętro, pok. 104b

adres e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl

Marta Cięciwa-Urbaniak

tel. 18 44 86 643

Zofia Turek

tel. 18 44 86 648

 

Referat Architektoniczno-Budowlany

Rynek 5, I piętro, pok. 100

Jadwiga Jasińska

kierownik referatu

tel. 18 44 86 647

Magdalena Borek

tel. 18 44 86 651

Marek Ginter

tel. 18 44 86 650

Joanna Miczołek

tel. 18 44 86 654

Tadeusz Pach

tel. 18 44 86 652

 

Zespół Estetyki Miasta

Izabela Szczepaniak

tel. 18 44 86 649

Adriana Migacz

tel. 18 44 86 649

 

 

Referat Urbanistyki

Rynek 5, I piętro, pok. 102, 106, 106a

Łukasz Maniak

kierownik referatu

tel. 18 44 86 655

Monika Janur

tel. 18 44 86 629
pok. 204b, II piętro

Maria Lechowicz

tel. 18 44 86 655

Justyna Olesiak

tel. 18 44 86 627

Kinga Tarnawska

tel. 18 44 86 646

Zdzisław Zguda

tel. 18 44 86 645

 

 

Referat Planowania Przestrzennego

Rynek 5, II piętro, pok. 206, 204a, 202

Joanna Kopczyńska

kierownik referatu

tel. 18 44 86 657

Dorota Matusik

tel. 18 44 86 658

Józef Urbaniak

tel. 18 44 86 656

Mariusz Tworek

tel. 18 44 86 658

Patrycja Główczyk

tel. 18 44 86 658

Aleksandra Śliwa

tel. 18 44 86 653

Konrad Golonka

tel. 18 44 86 653

Iwona Janaszek

tel. 18 44 86 653

Maciej Kołek

tel. 18 44 86 653

Justyna Cempa

tel. 18 44 86 661