Czwartek, 03 grudnia 2020 Imieniny obchodzą: Franciszek, Ksawery
Szukaj:

WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA

 

ul. Jagiellońska 14, II piętro, pokoje nr 1,2,6,7,8
telefon: 18 41 41 370,
fax: 18 449 06 81, 18 41 41 376 

Godziny pracy Wydziału:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Małgorzata Belska

Przyjmowanie stron przez Dyrektora Wydziału: wtorek : 12:00- 15:00

 

Zastępca Dyrektora Wydziału: Monika Malik

 

Do zakresu działania Wydziału Edukacji i Wychowania należy realizacja polityki edukacyjnej Miasta, w tym prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta jako organu prowadzącego miejskie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe oraz współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze edukacji z wyłączeniem nadzoru nad Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz nad Zespołem Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym Sączu w zakresie organizacji imprez
sportowych.

 

Pracownicy:

Marcin Gajos

tel. 18 44 90 689

Marian Górnicki

tel. 18 41 41 372

Józef Klimek

tel. 18 41 41 378

Ilona Kronenberger

tel. 18 41 41 378

Cecylia Kulig

tel. 18 41 41 381

Zofia Malczak-Kiełbasa

tel. 18 41 41 375

Aleksandra Sopata

tel. 18 41 41 370

Agnieszka Tokarz-Leśniak

tel. 18 41 41 381

Halina Wiśniowska

tel. 18 41 41 373

 

REFERAT BUDŻETU OŚWIATY

ul. Jagiellońska 14, I piętro, pokój 11

 

Do zadań Referatu Budżetu Oświaty należy:

  • Prowadzenie bieżących analiz wydatków jednostek organizacyjnych (oświatowych) miasta, dokonywanie oceny racjonalności tych wydatków i przedstawianie Prezydentowi stosownych wniosków,
  • Prowadzenie nadzoru w zakresie działalności finansowo-ekonomicznej jednostek oświatowych.
  • Określanie zasad przydziału, przekazywanie dotacji oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
  • Współdziałanie z organami, instytucjami, organizacjami państwowymi i związkami zawodowymi,
  • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych wszystkich placówek oświatowych,
  • Sporządzanie zbiorczych bilansów wszystkich placówek oświatowych,
  • Ustalanie wysokości odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • Ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych.

 

Funkcję Kierownika Referatu Budżetu Oświaty pełni:

Elżbieta Dutka       – tel. 18 41 41 379

 

Pracownicy:

Urszula Czoch

tel. 18 41 41 384

Magdalena Dyrek

tel. 18 41 41 383

Natalia Marzec

tel. 18 41 41 386

Renata Mółka

tel. 18 41 41 385

Barbara Nawalaniec

tel. 18 41 41 382

Maria Krężołek-Zając

tel. 18 41 41 382

 
  

Zespół stanowisk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i polityki senioralnej

ul. Jagiellońska 14

Magdalena Furmanek-Kopiec

tel. 18 414 13 88

Kamila Mateja

tel. 18 414 13 88

Agnieszka Raniszewska

tel. 18 414 13 88

Edyta Wyszomirska-Duda

 

Adrianna Krzak

tel. 18 414 13 74

 

 

Centrum Sądeckiego Seniora

ul. Szwedzka 2 (wejście od ul. Jagiellońskiej)

Marzena Kaczor

tel. 18 44 86 690

Ewa Pierzchała

tel. 18 44 86 690