Sobota, 28 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Zdzisław, Grzegorz
Szukaj:

WYDZIAŁ KOMUNALNEJ OBSŁUGI MIASTA

 

Rynek 3, I piętro

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30 -15:30

 

           środa - dzień wewnętrzny - dziennik podawczy przyjmuje w tym dniu klientów wydziału
           w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 (ratusz), parter.

 

Dyrektor Wydziału: Dorota Goławska

          Rynek 3, I piętro
          telefon: 18 415 65 50


p.o. Dyrektora Wydziału: Marek Kościsz

Rynek 3, I piętro

telefon: 18 415 65 59

 

Samodzielne stanowisko ds obsługi administracyjnej:

Iwona Klimczak

       tel. 18 415 65 56

 

Katalog usług


telefon centrala:  18 444 21 66
fax: 18 415 65 64

 

Do zadań Wydziału należą sprawy z zakresu utrzymania urządzeń infrastruktury komunalnej, terenów zielonych - w tym ogrodnictwa miejskiego, małej architektury, zachowania czystości, odśnieżania części Miasta, utrzymania parków i placów - w tym placów zabaw, wydawanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji deszczowej oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji deszczowej, estetyzacji Miasta, gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie organizacji i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, targowisk miejskich, realizacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi (dzikimi) oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych, sprawy dotyczące zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną, współpraca z zarządami ogródków działkowych, edukacji obywatelskiej wynikającej z zakresu działań Wydziału.

Wydział realizuje politykę mieszkaniową Miasta, prowadzi nadzór nad zarządzaniem zasobami komunalnymi, reprezentowaniem interesów właścicielskich Miasta we wspólnotach mieszkaniowych. Opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta przydziały mieszkań z zasobów komunalnych. Prowadzi gospodarkę gminnymi lokalami użytkowymi.

W składzie wydziału pracuje Ogrodnik Miejski.

 

Stanowisko ogrodnika miejskiego:

Ewa Klimek                          tel. 18 415 65 60

 

Wydział dzieli się na:
 

Referat Lokalowy

Rynek 3, I piętro

telefon: 18 444 14 13

Zastępca Dyrektora Wydziału: Barbara Hotloś

telefon: 18 415 65 55

Kierownik Referatu - Roman Jeleń

telefon: 18 415 65 67

 

Pracownicy:

Agnieszka Jakubowska

tel. 18 415 65 53

Halina Sawczyńska

tel. 18 415 65 68

Magdalena Witek

tel. 18 415 65 54

Sylwia Fałowska  

tel. 18 415 65 65

Katarzyna Rączkowska-Urbańska

tel. 18 415 65 66

 

Referat Komunalny

Rynek 3, I piętro

telefon: 18 444 21 66

Kierownik Referatu - Marek Kościsz

telefon: 18 415 65 59

 

Pracownicy: 

Dorota Bielska

tel. 18 415 65 74

Ewa Kałużny

tel. 18 415 65 58

Tomasz Kustra

tel. 18 415 65 57

Agnieszka Michalik

tel. 18 415 65 75

Agnieszka Więcławek

tel. 18 415 65 70

Maria Witowska

tel. 18 415 65 77