Poniedziałek, 28 września 2020 Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba
Szukaj:

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

ul. Szwedzka 2, I piętro,

telefon:

 
 Uwaga: Czy dowód osobisty jest gotowy można sprawdzić na stronie internetowej obywatel.gov.pl

- zameldowanie, wymeldowanie 18 44 86 675

- udostępnianie danych z rejestru mieszkańców 18 44 86 677

- Nowosądecka Karta Rodziny 18 44 86 674

- Nowosądecka Karta Seniora  18 44 86 674

- dowody osobiste 18 44 86 676

 

 

faks: 18 44 86 673


Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:15

 

Bożena Borkowska - dyrektor wydziału

pokój nr 2, telefon 18 44 20 111, 18 44 86 670

 

Dorota Kudlik - Z-ca dyrektora wydziału

pokój nr 2, telefon 18 44 20 111, 18 44 86 670

 

 

 

Katalog usług

 


W skład wydziału wchodzą:

 • Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych;
 • Stanowisko ds. Udostępniania Danych Osobowych i Spraw Społecznych;
 • Stanowiska ds. Ewidencji Ludności w tym stanowisko ds. Kwalifikacji Wojskowej;
 • Stanowiska ds. Dowodów Osobistych.

 


Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, zgromadzeń oraz powszechnego obowiązku wojskowego.

 1. Ewidencja ludności

  1. Zameldowania

   1. zameldowanie na pobyt stały

   2. zameldowanie na pobyt czasowy
     

  2. Wymeldowania

   1. wymeldowanie z pobytu stałego

   2. wymeldowanie z pobytu czasowego

   3. wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

   4. zgłoszenie wyjazdu i powrotu poza granice RP
     

  3. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
    

 2. Dowody osobiste

  1. Wydanie dowodu osobistego

   1. po raz pierwszy

   2. w związku ze zmianą danych

   3. w razie jego utraty

   4. z powodu zniszczenia

   5. w związku z utratą ważności

  2. Wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu utraty dowodu osobistego

    
 3. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 4. Wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób, które stale zamieszkują na terenie miasta bez zameldowania.

 5.  Zgromadzenia

  Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń na terenie Nowego Sącza (tryb zwykły)

   

 6. Sprawy wojskowe

   

  1. Prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

  2. Wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

  3. Wydawanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

  4. Wydawanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

  5. Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy.

  6. Wydawanie decyzji o przyznaniu rekompensaty za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu z powodu wezwania do stawienia się na kwalifikację wojskową. powszechnego obowiązku obrony.

  VII. Wydawanie Nowosądeckiej Karty Rodziny

  VIII. Wydawanie Nowosądeckiej Karty Seniora

 

W skład Wydziału wchodzą następujące stanowiska:

1) stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw organizacyjnych

2) stanowisko ds. postępowań administracyjnych

3) stanowisko ds. kwalifikacji wojskowej

4) stanowiska ds. meldunkowych

5) stanowiska ds. dowodów osobistych

6) stanowisko ds. społecznych

 

Pracownicy:

 

Renata Frączek

tel. 18 44 86 677

Jadwiga Hudziak

tel. 18 44 86 676

Beata Klatka

tel. 18 44 86 677

Wiesława Ociepka

tel. 18 44 86 677

Maria Pustułka

tel. 18 44 86 674

Małgorzata Stanuszek

tel. 18 44 86 675

Krystyna Szwaja

tel. 18 44 86 675

Rafał Tylka

tel. 18 44 86 673

Klaudia Król-Rybarska 

tel. 18 44 86 676