Czwartek, 03 grudnia 2020 Imieniny obchodzą: Franciszek, Ksawery
Szukaj:

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

 

 

ul. Szwedzka 5, I piętro
 

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30


Dyrektor Wydziału: Grzegorz Tabasz

tel. 18 44 68 712

 

Zastępca dyrektora: Magdalena Małek

 

Katalog usług


telefon:  18 443 55 20, 18 444 21 77

fax: 18 443 53 26

Pracownicy:

Mariusz Hajduk

tel. 18 44 68 715

Barbara Janisz

 

Jarosław Kaim

tel. 18 44 68 714

Joanna Michalik

tel. 18 44 68 710

Jadwiga Migrała

tel. 18 44 68 711

Zuzanna Mirek

tel. 18 44 68 718

Małgorzata Olchawska

 

Renata Połomska-Kwarciak

 tel. 18 44 68 716

Marek Postrożny

tel. 18 44 68 719

Katarzyna Różycka

 

Kinga Tarasek

 

Marta Wieciech-Kumięga

tel. 18 44 68 717

 

Do zakresu działania Wydziału Środowiska należą sprawy z zakresu ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi i wód oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, i promieniowaniem niejonizującym.

Wydział załatwia sprawy z zakresu uwarunkowań środowiskowych, geologii, leśnictwa (w tym sprawy związane z usuwaniem drzew i krzewów oraz zarządzanie obszarami leśnymi), rolnictwa oraz gospodarki odpadami w zakresie ustawy o odpadach tj. wydawanie decyzji podmiotom gospodarczym na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, prowadzenie postępowań w zakresie usuwania odpadów (innych niż komunalne) z miejsc na ten cel nie przeznaczonych.

Wydział zajmuje się także pozyskiwaniem i gromadzeniem danych o stanie środowiska i współpracą ze stowarzyszeniami ekologicznymi oraz edukacją ekologiczną.

Do zadań wydziału należą również sprawy dotyczące gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi, w rozumieniu ustawy – Prawo wodne, prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych oraz współpracy z izbami rolniczymi przy wyborach. W skład wydziału wchodzi stanowisko Geologa Powiatowego.