Piątek, 23 października 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Marlena
Szukaj:

Zagospodarowanie przestrzenne

Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ("Nowy Sącz-59", "Nowy Sącz-58", "Nowy Sącz-29Śródmieście")

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-59"

dodano: 2019-04-16

czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej Nowy Sącz – Zawada na terenie działki nr 261/6 obr. nr 110 w Nowym Sączu wraz z gazociągiem wysokiego i średniego ciśnienia” planowanego na dz. nr ew. 261/6, 262/3, 261/8, 260/1, 260/6 w obr. 110 w Nowym Sączu,

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej Nowy Sącz – Zawada na terenie działki nr 261/6 obr. nr 110 w Nowym Sączu wraz z gazociągiem wysokiego i średniego ciśnienia” planowanego na dz. nr ew. 261/6, 262/3, 261/8, 260/1, 260/6 w obr. 110 w Nowym Sączu,

dodano: 2019-05-17

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 542/4, 543/1, 576/3 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ulicy Podbielowskiej”.

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 542/4, 543/1, 576/3 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ulicy Podbielowskiej”.

dodano: 2019-05-17

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 42/3 w obr. 99 w Nowym Sączu, przy ulicy Granicznej.

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 42/3 w obr. 99 w Nowym Sączu, przy ulicy Granicznej.

dodano: 2019-05-14

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 226/7 w obr.116 w Nowym Sączu, przy ulicy Bolesława Prusa.

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 226/7 w obr.116 w Nowym Sączu, przy ulicy Bolesława Prusa.

dodano: 2019-05-14

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Przebudowa sieci kanalizacji Sanitarnej na działkach nr 629, 634/3 w obr. 116 w Nowym Sączu, przy ulicy Kamila Baczyńskiego.

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Przebudowa sieci kanalizacji Sanitarnej na działkach nr 629, 634/3 w obr. 116 w Nowym Sączu, przy ulicy Kamila Baczyńskiego.

dodano: 2019-05-14

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 468/3, 470/1 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ulicy Bohaterów Orła Białego”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 468/3, 470/1 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ulicy Bohaterów Orła Białego”

dodano: 2019-05-09

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce numer 5/13 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce numer 5/13 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”

dodano: 2019-05-08

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce 32/23 w obrębie 44 w Nowym Sączu przy ulicy Podwale”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce 32/23 w obrębie 44 w Nowym Sączu przy ulicy Podwale”

dodano: 2019-05-08

czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa małego mostu na części działek nr: 17/1 oraz 44/4 w obrębie 5 w Nowym Sączu przy ulicy Barskiej”

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa małego mostu na części działek nr: 17/1 oraz 44/4 w obrębie 5 w Nowym Sączu przy ulicy Barskiej”

dodano: 2019-04-30

czytaj całość