Sobota, 19 października 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Ziemowit, Izaak
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 42/3 w obr. 99 w Nowym Sączu, przy ulicy Granicznej.

WAU.RU.6730.165.2018.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja nr 66/19 z dnia 13 maja 2019 r. znak: WAU.RU.6730.165.2019.MJ ustalająca warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr  42/3 w obr. 99 w Nowym Sączu, przy ulicy Granicznej.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 204b (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

PODLEGA PUBLIKACJI:

  • Tablica ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • Strona internetowa Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • a/a

Autor: Monika Janur Dodano: 2019-05-14 14:47:12