Czwartek, 01 października 2020 Imieniny obchodzą: Danuta, Remigiusz, Teresa
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 542/4, 543/1, 576/3 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ulicy Podbielowskiej”.

WAU.RU.6733.19.2019.KT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na  wniosek PSG Sp. z o. o., z siedzibą ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Kitę, z dnia 10 maja 2019 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 542/4, 543/1, 576/3 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ulicy Podbielowskiej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 102  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, Rynek 5,
33-300 Nowy Sącz
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Autor: Kinga Tarnawska Dodano: 2019-05-17 15:25:36